Конкурсът е само за индивидуални изпълнители,
разделени в ЧЕТИРИ възрастови групи :

 
      І група - от 5 до 8 години;
      ІІ група - от 9 до 11 години;
      ІІІ група - от 12 до 14 години;
      ІV група - от 15 до 17 години;
 

  /възрастта се определя към 16.04.2022г. г./

   

 

      Две песни: задължително българска песен и втора песен по избор.

      Двете песни не се изпълняват в един ден.

      Изпълнението е на живо , а музикалния съпровод се осигурява от изпълнителите на звуконосител флашка – индивидуален за всеки участник.

  Пътните разходи и пребиваването в Сливен са за сметка на участниците.

      Такса за участие - 30 лева, които се внасят в деня на участието при регистрацията или по банков път:

   

  Банкова сметка:

  ЦПЛР ДЕТСКИ КОМПЛЕКС СЛИВЕН

  IBAN: BG20SOMB91303128715500

  BIC: SOMBBGSF

  ОБЩИНСКА БАНКА АД - СЛИВЕН

  МОЛ: Георги Иванов